Emekatronik, kuruluşundan bugüne yüksek kalite anlayışını ön planda tutmuş ve sürekli gelişimi kendine ilke edinmiştir. Bu anlayış sonucu sahip olduğu kalite ve çevre belgeleri ile mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak temel prensibi olmuştur.

Kalite Politikamız

 • Kalite hedeflerimize ulaşabilmek için bütün çalışanlarımıza gerekli eğitimleri vermek ve tüm ekibimizi motive etmek.
 • Müşteri isteklerini en iyi şekilde ve zamanında karşılamak.
 • Uluslararası standartlara ve müşteri isteklerine uygun yüksek kaliteli üretim yapmak.
 • Rekabet gücümüzü, kalite seviyemizi ve maliyetlerimizi sürekli iyileştirmek.
 • Tedarikçi ilişkilerimizi iyi kontrol ederek kaliteden taviz vermemek ve tedarikçilerimizin sürekli gelişimine destek vermek.
 • Gelişen teknolojileri firmamıza adapte ederek sürekli büyümeyi sağlamak.
 • Sürekli gelişimi yaşam biçimi olarak benimsemek.


Çevre Politikamız

 • Faaliyetlerimizin içeriğine, ölçeğine ve çevresel etkilerine uygun bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve geliştirmek.
 • Çevre ile ilgili  ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak.
 • Çevre bilincinin tüm firma bünyesinde anlaşılması amacıyla bütün çalışanlara gerekli eğitimleri sağlamak.
 • Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve israf etmemek.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılması için çaba harcamak.
 • Topluma ve çevremize karşı saygılı ve duyarlı olmak.