Emekatronik kendisine ait bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğinin korunması için Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS), kurulmasını, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda;

 • İlgili taraf ve ihtiyaçlarının Bilgi Güvenliği İhtiyaçlarının belirlemek ve risk analizi dahilinde gerekli kontrolleri almayı,
 • BGYS ile ilişkili Risklerin yönetilmesi ve kontrol altında tutulması için, Politika, Prosedür ve talimatlar oluşturmayı ve duyurmayı,
 • Personelin Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmayı,
 • BGYS ile ilişkili yeterli sayıda personel bulundurmayı veya var olan personelin bilgi seviyesini arttırmayı,
 • BGYS etkinliğine katkı sağlamaları için kişilerin yönlendirimi ve desteklenmesini,
 • Kendi sorumluluk alanlarında liderliklerini sergileyebilmeleri için BGYS ile ilgili yönetim rollerinin desteklenmesini,
 • BGYS için ihtiyaç duyulan ve risk analizi çerçevesinde kabul edilebilir seviyede, kaynakların ayrılmasının sağlanmasını,
 • Bilgi varlıklarının belirlenmesini,
 • Bilgi varlıkları ile ilişkili risklerin analiz edilmesini,
 • Analiz edilen riskler ile ilişkili uygun kontrollerin seçilerek uygulanmasını,
 • Seçilen kontrollerin ISO 27001:2013 EK-A’da belirtilen kontroller ile ilişkilendirilerek bir “Uygulanabilirlik Bildirgesi” oluşturulmasını ve iyileştirilmesini,
 • Uygulanan kontrollerin performansının düzenli olarak ölçülerek etkinliğinin belirlenmesini,
 • BGYS’yi kapsayan Düzenli İç Denetim Faaliyetlerinde bulunulmasını,
 • Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyet ve önlemlerin vakit kaybedilmeden alınmasını,
 • Düzenli Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları gerçekleştirilerek BGYS’nin iyileştirilmesini, taahüt eder.

Kurumumuzun tüm faaliyetlerinde olduğu BGYS alt yapısı da; bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkesine sadık kalınarak yürütülür.

Yönetim sistemi içerisinde yer alan dokümanlara görev ve sorumlulukları çerçevesinde, tüm personel ve 3. taraf firma çalışanlarının uyması zorunludur.